திருமதி லண்டன் தனது அரை நிர்வாண உடலுடன் தனது மருத்துவரை ஆச்சரியப்படுத்துகிறார். அவள் சேவல் சவாரி செய்த பிறகு அவள் மருத்துவரால் கழுதையில் கடுமையாகப் புணர்ந்தாள்.

கருத்துரைகள்

சுவர் கருத்துகளை இடுகையிட நீங்கள் உள்நுழைந்திருக்க வேண்டும். தயவு செய்து உள்நுழைய அல்லது பதிவுபெறுதல் (இலவசம்).

Ads by TubeAdvertising